La Chal: stcolombandesvillards030.jpg
La Chal: stcolombandesvillards031.jpg
La Chal: stcolombandesvillards032.jpg
La Chal: stcolombandesvillards025.jpg
La Chal: stcolombandesvillards027.jpg
La Chal: stcolombandesvillards026.jpg
La Chal: stcolombandesvillards029.jpg
La Chal: stcolombandesvillards028.jpg
La Chal: stcolombandesvillards023.jpg
La Chal: stcolombandesvillards022.jpg
La Chal: stcolombandesvillards021.jpg
La Chal: stcolombandesvillards020.jpg
La Chal: stcolombandesvillards012.jpg
La Chal: stcolombandesvillards013.jpg
La Chal: stcolombandesvillards014.jpg
La Chal: stcolombandesvillards015.jpg
La Chal: stcolombandesvillards016.jpg
La Chal: stcolombandesvillards017.jpg
La Chal: stcolombandesvillards018.jpg
La Chal: stcolombandesvillards019.jpg
La Chal: stcolombandesvillards024.jpg
"La via-ferrata d'initiation"
La Chal: stcolombandesvillards011.jpg
La Chal: stcolombandesvillards007.jpg
La Chal: stcolombandesvillards008.jpg
La Chal: stcolombandesvillards009.jpg
La Chal: stcolombandesvillards010.jpg
"un superbe passage"
La Chal: stcolombandesvillards006.jpg
"la crête de la fin"
La Chal: stcolombandesvillards005.jpg
"la fissure , la voilà !"
La Chal: stcolombandesvillards004.jpg
La Chal: stcolombandesvillards003.jpg
La Chal: stcolombandesvillards002.jpg
"Le pont de singe"
La Chal: stcolombandesvillards001.jpg
La Chal: colomban26.jpg
La Chal: colomban25.jpg
La Chal: colomban24.jpg
"La dernière partie tire bras"
La Chal: colomban23.jpg
La Chal: colomban22.jpg
La Chal: colomban21.jpg
La Chal: colomban20.jpg
La Chal: colomban19.jpg
"La grande passerelle"
La Chal: colomban18.jpg
"Dernier éffort avant la fin de la via"
La Chal: colomban17.jpg
"Dernier éffort avant la fin de la via"
La Chal: colomban16.jpg
La Chal: colomban15.jpg
"La passerelle"
La Chal: colomban13.jpg
"Début de la passerelle"
La Chal: colomban12.jpg
"La passerelle"
La Chal: colomban11.jpg
La Chal: colomban10.jpg
La Chal: colomban09.jpg
La Chal: colomban07.jpg
La Chal: colomban06.jpg
"Passerelle de la via PD"
La Chal: colomban04.jpg